Хронологичен календар на тържествата по повод 140 годишнина от победоносните битки през десетата Руско-турската война (1877 – 1878) донесла Освобождението на България.

27 юни28 юни 2017 г. Свищов – Сборен отряд извършва десант през р. Дунав и  превзема Свищов

7 юли 2017 г. – Велико Търново –Предният отряд освобождава  Велико Търново

17 юли 2017 г. – Казанлък – Предният отряд освобождава Казанлък

30 юли 2017 г. – Нова Загора – Предният отряд не допуска Централната турска  армия да премине в Северна България

21 август26 август 2017 г.  Шипка II – Централната турска армия прави неуспешен опит да превземе Шипченския проход

3 септември 2017 г. – Ловеч – Сборен отряд превзема за втори път Ловеч и затяга обсадата на Плевен

24 октомври 2017 г.  – Горни Дъбник – Западният отряд превзема Горни Дъбник и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

28 октомври 12017 г. – Телиш – Западният отряд превзема Телиш и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

1 ноември 2017 г.  – Тетевен – Ловчаско-Севлиевският отряд овладява гр. Тетевен и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

9 ноември 2017 г. – Враца – Десният летящ отряд овладява гр. Враца и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

24 ноември 1877 г.  – Етрополе – Западният отряд (ген. Гурко) развива настъпление към подстъпите на Стара Планина

10 декември 2017 г. – Плевен – Западният руски отряд превзема града. Капитулация на Западната турска армия

4 януари 2018 г. – София – Западният отряд (ген. Гурко) разгромява Орханийската армия и освобождава София.

03 март 2018 г.  –  на територия на цялата страната

Национален празник 140 години от освобождаването на България, специални тържества на връх Шипка и в столицата  София !