Членство

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Сдружение „ АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ” е неправителствена организация (НПО) с отворена структура и приветства членството на всяка друга българска и чуждестранна неправителствена организация, която зачита нейните принципи на дейност и цели.

Членове на НПО „АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ” могат да бъдат както физически така и НПО юридически лица.

Документи за кандидатстване:

За физическите лица:

1. Заявление за членство в НПО „ АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ”.

 

За неправителствени организации:

1. Заявление за членство в НПО „ АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ”.

2. Протокол от управителния орган на организацията, в който е взето решение за членство в НПО „ АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ ”.

3. Кратко описание на дейността на организацията.

Така подготвения комплект от документи изпратете до централния офис на АСОЦИАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ в гр. Ловеч. В най – кратки срокове документите ще бъдат разгледани. Новите членове на НПО се приемат с решение на Управителния съвет, след съгласуване с всички членове на организацията.