Контакти

Дом на кадетите - Хостел Царяна
Дом на кадетите – Хостел Царяна

Телефон за контакти и факс:  +359 68 600 997

Седалище:
5500 гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“  №10

Адрес за кореспонденция:
5500 гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“  №10; Дом на кадетите

Е-mail:     asotsiatsiaosvobozhdenie@abv.bg