Битки през Руско-турската война (1877 – 1878)

Хронологичен списък на битките през Руско-турската война (1877-1878) с победа за Русия на територията на България с дати по нов стил

 

27 юни28 юни 1877   – Свищов – Сборен отряд извършва десант през р. Дунав, превзема Свищов и открива пътищата по оперативните направления

7 юли 1877         –              Велико Търново – Предният отряд освобождава Велико Търново

16 юли 1877      –              Никопол – Западният отряд открива пътя към вътрешността на Северна България

16 юли 1877      –              Хаинбоазки проход – Предния отряд открива пътя към вътрешността Южна България

17 юли 1877      –              Казанлък – Предният отряд освобождава Казанлък

19 юли 1877      –              Шипка I – Предният и Габровският отряди превземат Шипченския проход

30 юли 1877      –              Нова Загора – Предният отряд не допуска Централната армия да премине в Северна България

31 юли 1877      –              Джуранли – Предният отряд отслабва Новозагорския гарнизон

21 август26 август 1877Шипка II – Централната турска армия прави неуспешен опит да превземе Шипченския проход

23 август 1877      – Шипченски проход – Шипченският отряд получава подкрепления на Шипченския проход

3 септември 1877 –       Ловеч – Сборен отряд превзема за втори път Ловеч и затяга обсадата на Плевен

17 септември 1877 –     Шипка III – Централната турска  армия прави неуспешен последен опит да превземе Шипченския проход

24 октомври 1877 –       Горни Дъбник – Западният отряд превзема Горни Дъбник и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

28 октомври 1877 –       Телиш – Западният отряд превзема Телиш и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

1 ноември 1877 –           Тетевен – Ловчаско-Севлиевският отряд овладява гр. Тетевен и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

9 ноември 1877 –           Враца – Десният летящ отряд овладява гр. Враца и прекъсва важна снабдителна линия на обсадения Плевен

21 ноември 1877 –         Оряхово – Руски и румънски части овладяват гр. Оряхово и прекъсват важна снабдителна линия на обсадения Плевен

23 ноември 1877 – Правец – Западният отряд (ген. Гурко) отхвърля Орханийската армия от Орханийското поле

24 ноември 1877 – Етрополе – Западният отряд (ген. Гурко) развива настъпление към подстъпите на Стара Планина

4 декември 1877 – Елена – Централната армия превзема града. Неуспешен опит за деблокиране на Западната армия при гр. Плевен

4 декември 1877Битка при Арабаконак – Неуспешен опит на Орханийската армия да проведе настъпление в помощ на обсадената при Плевен Западна армия.

10 декември 1877 – Плевен – Западният отряд превзема на града. Капитулация на Западната армия

12 декември 1877Мечка-Тръстеник – Решителен успех на Русчушкия отряд на Източния фронт

31 декември 1877Ташкесен – Орханийската армия задържа Западния отряд (ген. Гурко), прикривайки общото отстъпление от Арабаконашката позиция

4 януари 1878Стара планина I – Западният отряд (ген. Гурко) успешно преминава през Стара планина

4 януари 1878 – София – Западният отряд (ген. Гурко) разгромява Орханийската армия

7 януари 1878Стара планина II – Троянският отряд успешно преминава през Стара планина

7 януари 1878 – Ихтиман – Западният отряд (ген. Гурко) успешно преследва остатъците от Орханийската армия

8 януари 1878Химитлийски проход – Дясната колона на Южния отряд успешно преминава през Стара планина

9 януари 1878Стара планина III – Южният отряд успешно преминава през Стара планина

9 януари 1878 – Шейново – Южният отряд разгромява и пленява Централната армия в Шейновския укрепен лагер

11 януари 1878 – Самоков – Западният отряд (ген. Гурко) изтласква групировката на Осман Нури паша от Самоков

14 януари 1878 – Пазарджик –  Западният отряд (ген. Гурко) превзема града и преследва групировката на Сюлейман паша към Пловдив

15 януари 1878Каратаир – Западният отряд (ген. Гурко) изтласква групировката на Сюлейман паша към Пловдив

16 януари 1878 – Пловдив – Западният отряд (ген. Гурко) превзема града и отклонява групировката на Сюлейман паша към Родопите

16 януари17 януари 1878Дермендере, Караагач и Белащица – Западният отряд (ген. Гурко) разпръсква и отклонява групировката на Сюлейман паша към Родопите

18 януари19 януари 1878 – Харманли –  Авангарда на Южния отряд разпръсква остатъчни османски сили

20 януари 1878Адрианопол/днешен Одрин, Турция  – Авангарда на Южния отряд разпръсква остатъчни османски сили и превзема града